Szolgáltatási feltételek

SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ÁTTEKINTÉS

Ezt a webhelyet Mayu üzemelteti. Az oldalon a „mi”, „mi” és „mieink” kifejezések Mayu-ra utalnak. A Mayu felajánlja ezt a webhelyet, beleértve az ezen a webhelyen elérhető összes információt, eszközt és szolgáltatást Önnek, a felhasználónak, azzal a feltétellel, hogy Ön elfogadja az itt közölt feltételeket, feltételeket, irányelveket és megjegyzéseket.

Azzal, hogy meglátogatja oldalunkat és/vagy vásárol tőlünk valamit, részt vesz a „Szolgáltatásunkban”, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket („Szolgáltatási feltételek”, „Feltételek”), beleértve azokat is az itt hivatkozott és/vagy hiperhivatkozáson keresztül elérhető további feltételek és szabályzatok. A jelen Általános Szerződési Feltételek a webhely minden felhasználójára vonatkoznak, korlátozás nélkül ideértve azokat a felhasználókat is, akik böngészők, szolgáltatók, vásárlók, kereskedők és/vagy tartalomszolgáltatók.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt hozzáférne vagy használja weboldalunkat. Az oldal bármely részének elérésével vagy használatával Ön beleegyezik a jelen Szolgáltatási feltételek betartásába. Ha nem ért egyet a jelen szerződés minden feltételével, akkor nem léphet be a weboldalra, és nem vehet igénybe semmilyen szolgáltatást. Ha ezek a Szolgáltatási feltételek ajánlatnak minősülnek, az elfogadás kifejezetten a jelen Szolgáltatási feltételekre korlátozódik.

A jelenlegi áruházhoz hozzáadott minden új funkcióra vagy eszközre szintén a Szolgáltatási feltételek vonatkoznak. Ezen az oldalon bármikor megtekintheti az Általános Szerződési Feltételek legújabb verzióját. Fenntartjuk a jogot a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részének frissítésére, megváltoztatására vagy cseréjére azáltal, hogy frissítéseket és/vagy változtatásokat teszünk közzé weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, nincs-e benne változás. A változtatások közzétételét követően a webhely további használata vagy hozzáférése a változtatások elfogadását jelenti.

Üzletünknek a Shopify Inc. ad otthont. Ők biztosítják számunkra az online e-kereskedelmi platformot, amely lehetővé teszi termékeink és szolgáltatásaink értékesítését Önnek.

1. SZAKASZ – ONLINE ÁRUHÁZ FELTÉTELEI

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy legalább nagykorú a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban, vagy nagykorú a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban, és hozzájárult ahhoz, hogy bármely kiskorú eltartottja használhassa ezt az oldalt.

Nem használhatja termékeinket semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra, és a Szolgáltatás használata során nem sértheti meg az Ön joghatósága alá tartozó törvényeket (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket). Tilos férgeket, vírusokat vagy romboló jellegű kódokat továbbítani. A Feltételek bármelyikének megszegése vagy megsértése a Szolgáltatások azonnali megszüntetését vonja maga után.

2. SZAKASZ – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Fenntartjuk a jogot, hogy a szolgáltatást bárkitől, bármilyen okból, bármikor megtagadjuk.

Ön tudomásul veszi, hogy tartalma (a hitelkártyaadatokat nem beleértve) titkosítatlanul továbbítható, és (a) különféle hálózatokon keresztül továbbítható; és (b) a csatlakozó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és az azokhoz való igazodás módosításai. A hálózaton keresztüli átvitel során a hitelkártyaadatok mindig titkosítva vannak.

Ön beleegyezik abba, hogy nem reprodukálja, sokszorosítja, másolja, nem adja el, adja tovább vagy használja ki a Szolgáltatás bármely részét, a Szolgáltatást, a Szolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a szolgáltatást nyújtó webhelyen található bármely kapcsolatfelvételt, kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül. A jelen megállapodásban használt címsorok csak kényelmi célokat szolgálnak, és nem korlátozzák vagy más módon nem befolyásolják a jelen Feltételeket.

3. SZAKASZ – AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐPONTOSSÁGA

Nem vállalunk felelősséget, ha az ezen az oldalon elérhető információk nem pontosak, teljesek vagy aktuálisak.Az ezen az oldalon található anyagok csak általános tájékoztatást szolgálnak, és nem hagyatkozhatnak rájuk, és nem használhatók kizárólagos döntések alapjául az elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrások megkérdezése nélkül. saját felelősségedre.

Ez a webhely bizonyos történelmi információkat tartalmazhat. A történelmi információk szükségszerűen nem aktuálisak, és csak tájékoztatásul szolgálnak. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az oldal tartalmát bármikor módosítsuk, de nem vagyunk kötelesek frissíteni az oldalunkon található információkat. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége a webhelyünkön bekövetkezett változások figyelemmel kísérése.

4. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ÁRAK MÓDOSÍTÁSA

Termékeink árai előzetes értesítés nélkül változhatnak. Fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát) bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vállalunk felelősséget Ön vagy harmadik fél felé a Szolgáltatás módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy leállításáért.

5. SZAKASZ – TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK (adott esetben)

Egyes termékek vagy szolgáltatások kizárólag online érhetők el a webhelyen keresztül. Ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak korlátozott mennyisége lehet, és csak a visszaküldési szabályzatunknak megfelelően lehet visszaküldeni vagy cserélni.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban jelenítsük meg a boltban megjelenő termékeink színeit és képeit. Nem tudjuk garantálni, hogy számítógépe monitorának bármely színe pontos lesz.

Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek termékeink vagy Szolgáltatásaink értékesítését bármely személyre, földrajzi régióra vagy joghatóságra korlátozni. Ezt a jogunkat eseti alapon gyakorolhatjuk. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy korlátozzuk az általunk kínált termékek vagy szolgáltatások mennyiségét. A termékleírások vagy a termékárak bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, saját belátásunk szerint. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármely termék gyártását bármikor leállítsuk. Bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó, ezen az oldalon tett ajánlat érvénytelen ott, ahol ez tiltott.

Nem garantáljuk, hogy az Ön által vásárolt vagy beszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak, vagy hogy a Szolgáltatásban előforduló hibákat kijavítják.

6. SZAKASZ – A SZÁMLÁZÁSI ÉS A SZÁMLAINFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA

Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsunk minden tőlünk leadott megrendelést. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük a személyenként, háztartásonként vagy rendelésenként vásárolt mennyiséget. Ezek a korlátozások magukban foglalhatják az ugyanazon ügyfélszámlán vagy ugyanazon ügyfélszámlán, ugyanazon hitelkártyán és/vagy ugyanazt a számlázási és/vagy szállítási címet használó rendeléseket. Abban az esetben, ha módosítunk vagy törölünk egy megrendelést, megpróbálhatjuk értesíteni Önt a megrendeléskor megadott e-mail és/vagy számlázási cím/telefonszám segítségével. Fenntartjuk a jogot arra, hogy korlátozzuk vagy megtiltsuk azokat a megrendeléseket, amelyeket saját megítélésünk szerint kereskedők, viszonteladók vagy forgalmazók adtak le.

Ön beleegyezik abba, hogy aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlainformációkat ad meg minden üzletünkben történő vásárlás esetén. Ön beleegyezik abba, hogy haladéktalanul frissíti fiókját és egyéb adatait, beleértve az e-mail címét, a hitelkártyaszámát és a lejárati dátumokat, hogy befejezhessük tranzakcióit, és szükség esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot.

További részletekért tekintse át visszaküldési szabályzatunkat.

7. SZAKASZ – OPCIONÁLIS ESZKÖZÖK

Hozzáférést biztosíthatunk harmadik féltől származó eszközökhöz, amelyeket sem felügyelünk, sem nem rendelkezünk ellenőrzéssel vagy bemenettel. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy hozzáférést biztosítunk az ilyen eszközökhöz „ahogy vannak” és „ahogy elérhetőek”, mindenféle garancia, nyilatkozat vagy feltétel nélkül, és minden jóváhagyás nélkül.Semmilyen felelősséget nem vállalunk a harmadik féltől származó opcionális eszközök használatából eredő vagy azzal kapcsolatosan 

A webhelyen keresztül kínált opcionális eszközök Ön általi használata teljes mértékben a saját kockázatára és belátása szerint történik, és gondoskodnia kell arról, hogy ismerje és jóváhagyja azokat a feltételeket, amelyek alapján az érintett harmadik fél eszközöket biztosít. szolgáltató(k).

A jövőben új szolgáltatásokat és/vagy funkciókat is kínálhatunk a webhelyen keresztül (beleértve az új eszközök és források kiadását). Az ilyen új funkciókra és/vagy szolgáltatásokra a jelen Szolgáltatási feltételek is vonatkoznak.

8. SZAKASZ – HARMADIK FÉLI LINKEK

A Szolgáltatásunkon keresztül elérhető bizonyos tartalmak, termékek és szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik felektől származó anyagokat. A webhelyen található harmadik felek hivatkozásai olyan harmadik felek webhelyeire irányíthatják Önt, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk. Nem vagyunk felelősek a tartalom vagy a pontosság vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget harmadik felek anyagaiért vagy webhelyeiért, vagy harmadik felek bármely más anyagáért, termékéért vagy szolgáltatásáért. Nem vállalunk felelősséget az áruk, szolgáltatások, erőforrások, tartalom megvásárlásával vagy használatával kapcsolatos károkért vagy károkért, vagy bármely más, harmadik fél webhelyével kapcsolatos tranzakcióval kapcsolatban. Kérjük, gondosan tekintse át a harmadik fél irányelveit és gyakorlatát, és győződjön meg arról, hogy megértette azokat, mielőtt bármilyen tranzakciót végrehajtana. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, követeléseket, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik félhez kell intézni.

9. SZAKASZ – FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉS ÉS EGYÉB BENYÚJTÁSOK

Ha kérésünkre bizonyos konkrét pályaműveket küld (például pályázati pályaműveket), vagy kérésünk nélkül kreatív ötleteket, javaslatokat, javaslatokat, terveket vagy egyéb anyagokat küld online, e-mailben, postai úton, vagy más módon (együttesen „megjegyzések”), Ön beleegyezik abba, hogy az Ön által nekünk továbbított megjegyzéseket bármikor korlátozás nélkül szerkeszthetjük, lemásolhatjuk, közzétehetjük, terjeszthetjük, lefordíthatjuk és egyéb módon bármilyen médiában felhasználhatjuk. Nem vagyunk és nem is leszünk kötelesek (1) bármilyen megjegyzést bizalmasan kezelni; (2) kártérítést fizetni bármilyen megjegyzésért; vagy (3) válaszolni bármilyen megjegyzésre.

Lehetőségünk van, de nem kötelességünk figyelemmel kísérni, szerkeszteni vagy eltávolítani a saját belátásunk szerint jogellenes, sértő, fenyegető, rágalmazó, rágalmazó, pornográf, obszcén vagy egyéb módon kifogásolható, vagy bármely fél szellemi tulajdonát sértő tartalmat. vagy a jelen Szolgáltatási feltételeket.

Ön beleegyezik abba, hogy megjegyzései nem sértik semmilyen harmadik fél jogát, beleértve a szerzői jogot, a védjegyjogot, a magánélethez, a személyiségi joghoz vagy más személyes vagy tulajdonjoghoz fűződő jogokat. Ön beleegyezik továbbá abba, hogy megjegyzései nem tartalmaznak rágalmazó vagy más módon jogellenes, sértő vagy obszcén anyagokat, és nem tartalmazhatnak olyan számítógépes vírust vagy más rosszindulatú programot, amely bármilyen módon befolyásolhatja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely működését. Nem használhat hamis e-mail címet, nem adhat ki másnak, mint önmaga, vagy más módon nem vezethet félre minket vagy harmadik feleket a megjegyzések eredetét illetően. Kizárólag Ön felelős az Ön által tett megjegyzésekért és azok pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget az Ön vagy bármely harmadik fél által közzétett megjegyzésekért.

10. SZAKASZ – SZEMÉLYES ADATOK

A személyes adatoknak az áruházon keresztül történő elküldésére az adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik.

11. SZAKASZ – HIBÁK, PONTOSSÁGOK ÉS KIhagyások

Esetenként olyan információk jelenhetnek meg oldalunkon vagy a Szolgáltatásban, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmazhatnak, amelyek a termékleírásokhoz, az árakhoz, a promóciókhoz, az ajánlatokhoz, a termék szállítási díjához, a szállítási időhöz és a rendelkezésre álláshoz kapcsolódnak.Fenntartjuk a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint az információk megváltoztatására vagy frissítésére vagy a rendelések törlésére, ha a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található bármely információ pontatlan, előzetes értesítés nélkül (beleértve a rendelés leadását is).

Nem vállalunk kötelezettséget a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen található információk frissítésére, módosítására vagy pontosítására, ideértve korlátozás nélkül az árazási információkat is, kivéve, ha azt törvény írja elő. A Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen nem alkalmazott meghatározott frissítési vagy frissítési dátum azt jelzi, hogy a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen található összes információ módosult vagy frissült.

12. SZAKASZ – TILTOTT FELHASZNÁLÁSOK

A Szolgáltatási feltételekben meghatározott egyéb tilalmakon kívül Önnek tilos a webhelyet vagy annak tartalmát használni: (a) bármilyen jogellenes célra; (b) másokat jogellenes cselekmények végrehajtására vagy abban való részvételre kérni; (c) megsérteni bármely nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami szabályozást, szabályt, törvényt vagy helyi rendeletet; (d) szellemi tulajdonjogaink vagy mások szellemi tulajdonjogainak megsértése vagy megsértése; (e) nem, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, faj, kor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján zaklatni, bántalmazni, sértegetni, ártani, rágalmazni, rágalmazni, becsmérelni, megfélemlíteni vagy megkülönböztetni; f) hamis vagy félrevezető információk benyújtása; (g) vírusok vagy bármely más típusú rosszindulatú kód feltöltése vagy továbbítása, amely bármilyen módon felhasználható vagy felhasználható, ami befolyásolja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az Internet funkcionalitását vagy működését; (h) mások személyes adatainak gyűjtésére vagy nyomon követésére; (i) spam, adathalászat, pharm, ürügy, pók, feltérképezés vagy kaparás; (j) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az internet biztonsági funkcióinak beavatkozása vagy megkerülése. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy megszüntessük a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely használatát a tiltott felhasználások megsértése miatt.

13. SZAKASZ – A GARANCIA NYILATKOZATA; A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Nem garantáljuk, nem vállaljuk vagy garantáljuk, hogy szolgáltatásunk igénybevétele zavartalan, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz. Nem garantáljuk, hogy a szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek. Ön beleegyezik abba, hogy időről időre határozatlan időre eltávolíthatjuk a szolgáltatást, vagy bármikor lemondhatjuk a szolgáltatást az Ön értesítése nélkül.

Kifejezetten beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást az Ön kizárólagos felelősségére használja, vagy nem tudja használni. A szolgáltatást, valamint a szolgáltatáson keresztül Önnek szállított összes terméket és szolgáltatást (kivéve az általunk kifejezetten megjelölt eseteket) „ahogy van” és „rendelkezésre álló állapotában” biztosítjuk az Ön számára, bármilyen kifejezett vagy kifejezett szavatosság vagy feltétel nélkül. beleértett, beleértve az eladhatóságra, az eladható minőségre, az adott célra való alkalmasságra, a tartósságra, a jogcímre és a jogsértés hiányára vonatkozó vélelmezett garanciákat vagy feltételeket.

A Mayu, igazgatóink, tisztségviselőink, alkalmazottaink, kapcsolt vállalkozásaink, ügynökeink, vállalkozóink, gyakornokok, beszállítóink, szolgáltatóink vagy licencadóink semmilyen esetben sem felelősek semmilyen sérülésért, veszteségért, követelésért vagy bármilyen közvetlen, közvetett, véletlen , bármilyen jellegű büntető, különleges vagy következményes kár, beleértve, korlátozás nélkül, az elmaradt haszon, kieső bevétel, kieső megtakarítás, adatvesztés, csereköltség vagy bármilyen hasonló kár, akár szerződésen, jogsértésen (beleértve a gondatlanságot is), objektív felelősségen alapul vagy más módon, a szolgáltatás vagy a szolgáltatás használatával beszerzett termékek Ön általi használatából, vagy bármely más, a szolgáltatás vagy bármely termék használatához bármilyen módon kapcsolódó követelésből ered, beleértve, de nem kizárólagosan a hibákat vagy hiányosságokat. bármely tartalomban, vagy bármilyen veszteségben vagy kárban, amely a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül közzétett, továbbított vagy más módon elérhetővé tett tartalom (vagy termék) használatából ered, még akkor is, ha tájékoztatják ennek lehetőségéről. Mivel egyes államok vagy a joghatóságok nem lehetővé tesszük a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, ilyen államokban vagy jogrendszerekben felelősségünket a törvény által megengedett maximális mértékig korlátozzuk.

14. SZAKASZ – KÁRTÉRÍTÉS

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlanítja a Mayut és anyavállalatunkat, leányvállalatainkat, leányvállalatainkat, partnereinket, tisztségviselőit, igazgatóit, ügynökeit, vállalkozókat, licencadókat, szolgáltatókat, alvállalkozókat, beszállítókat, gyakornokokat és alkalmazottakat mindentől bármely harmadik fél által benyújtott követelés vagy követelés, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is, amiatt, hogy Ön megsértette a jelen Szolgáltatási feltételeket vagy az azokban hivatkozott dokumentumokat, vagy megsértette bármely törvényt vagy harmadik fél jogait. fél.

15. SZAKASZ – VÁLASZTHATÓSÁG

Abban az esetben, ha a jelen Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az ilyen rendelkezés mindazonáltal a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben végrehajtható, és a végrehajthatatlan rész úgy tekintendő, el kell választani a jelen Szolgáltatási feltételektől, az ilyen megállapítás nem érinti a többi fennmaradó rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát.

16. SZAKASZ – MEGSZŰNÉS

A felek kötelezettségei és kötelezettségei, amelyek a felmondás időpontja előtt merültek fel, a jelen szerződés megszűnését követően minden célból fennmaradnak.

A jelen Szolgáltatási feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy mi fel nem mondjuk őket. A jelen Szolgáltatási feltételeket bármikor felmondhatja, ha értesít minket arról, hogy nem kívánja tovább használni Szolgáltatásainkat, vagy ha abbahagyja oldalunk használatát.

Ha kizárólagos megítélésünk szerint Ön nem, vagy gyanítjuk, hogy elmulasztotta betartani a jelen Szolgáltatási feltételek bármely feltételét vagy rendelkezését, a jelen szerződést bármikor felmondhatjuk előzetes értesítés nélkül, és Ön továbbra is marad. felelős minden esedékes összegért a felmondás időpontjáig bezárólag; és/vagy ennek megfelelően megtagadhatja a hozzáférést Szolgáltatásainkhoz (vagy azok bármely részéhez).

17. SZAKASZ – TELJES SZERZŐDÉS

A jelen Szolgáltatási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondást.
A jelen Szolgáltatási feltételek és az általunk ezen a webhelyen vagy a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett szabályzatok vagy működési szabályok alkotják a teljes megállapodást és egyetértést Ön és köztünk, és szabályozzák a Szolgáltatás Ön általi használatát, felülírva minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, szóbeli vagy írásbeli kommunikáció és javaslatok Ön és köztünk (beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatási feltételek bármely korábbi verzióját). A jelen Szolgáltatási feltételek értelmezésében fellépő félreértések nem értelmezhetők a szövegező fél ellen.

18. SZAKASZ – IRÁNYADÓ JOG ÉS VITÁK RENDEZÉSE

A jelen Szolgáltatási feltételekre és minden külön megállapodásra, amellyel a Szolgáltatásokat nyújtjuk, Hollandia törvényei szabályozzák, és azokkal összhangban kell értelmezni.

Bármilyen vitát vagy követelést, amely a Mayu webhely használatából, illetve az Ön és Mayu közötti bármely tranzakcióból/kapcsolatból ered, vagy azzal kapcsolatos, és amelyet a felek nem tudnak megoldani, a Delaware állambeli Wilmington városában zajló választottbírósági eljárás útján kell megoldani. , amelyet az Amerikai Választottbírósági Szövetség a Kereskedelmi Választottbírósági Szabályaival összhangban kezel, és a végső megoldáshoz szükséges ítéletet. Az ilyen választottbírósági eljárásra az Egyesült Államok választottbírósági törvénye, 9 U.S.C. 1. és azt követő pontok, és az Amerikai Választottbírósági Szövetség szabályai szerint kell megtörténni, és a választottbírót ezeknek a szabályoknak megfelelően kell kiválasztani. A választottbíró határozata végleges és kötelező érvényű, és a választottbíró által hozott ítéletről az arra illetékes állami bíróságon lehet ítéletet hozni. A választottbírósági ítélet végleges és kötelező érvényű, függetlenül attól, hogy az egyik fél elmulasztja-e vagy megtagadja a választottbírósági eljárásban való részvételt. A választottbíró semmilyen tekintetben nem jogosult a jelen Megállapodás módosítására. A fentiek ellenére a felek megállapodnak abban, hogy ez a szakasz nem vonatkozik a Mayu szellemi tulajdonjogaira vonatkozó rendelkezések megsértésére, és hogy bármelyik fél keresetet nyújthat be a wilmingtoni (delaware-i) bírósághoz eltiltó jogorvoslatért és olyan egyéb jogokért és jogorvoslatért, törvény vagy méltányossága lehet az ilyen jogsértések ellen.

19. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

Ezen az oldalon bármikor megtekintheti a Szolgáltatási feltételek legújabb verzióját. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy lecseréljük a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét azáltal, hogy frissítéseket és változtatásokat teszünk közzé weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze weboldalunkat, hogy nincs-e benne változás. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely módosításának közzétételét követően webhelyünk vagy szolgáltatásunk további használata vagy hozzáférése a változtatások elfogadását jelenti.

20. SZAKASZ – ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

A Szolgáltatási feltételekkel kapcsolatos kérdéseit az info@mayuwater.com címre kell elküldenie.

21. SZAKASZ – MIT TEGYÜNK AZ ÖN INFORMÁCIÓJÁVAL?

Amikor vásárol valamit üzletünkben, a vásárlási és eladási folyamat részeként összegyűjtjük az Ön által megadott személyes adatokat, például nevét, címét és e-mail címét.

Amikor böngészik az áruházunkban, automatikusan megkapjuk számítógépének IP-címét is, hogy olyan információkkal szolgálhassunk, amelyek segítségével megismerhetjük böngészőjét és operációs rendszerét.

E-mail marketing: Engedélyével e-maileket küldhetünk Önnek üzletünkről, új termékeinkről és egyéb frissítésekről.

22. SZAKASZ – BEJELENTKEZÉS

Hogyan kapod meg a beleegyezésemet?

Amikor személyes adatokat ad meg nekünk egy tranzakció befejezéséhez, hitelkártyája ellenőrzéséhez, rendelés leadásához, kiszállítás megszervezéséhez vagy vásárlás visszaküldéséhez, akkor arra utalunk, hogy hozzájárul ahhoz, hogy ezeket összegyűjtsük és erre a célra felhasználjuk. csak konkrét ok.

Ha másodlagos okból, például marketingcélból kérjük a személyes adatait, akkor vagy közvetlenül kérjük kifejezett hozzájárulását, vagy lehetőséget biztosítunk a nemmel történő válaszadásra.

Ön engedélyt ad Mayu-nak a Webhelyen vagy bármely harmadik fél webhelyén közzétett anyagok használatára, beleértve a közösségi média webhelyeket, csatornákat és platformokat.Harmadik féltől származó információk vagy egyéb harmadik féltől származó tartalom („Felhasználói tartalom”) közzétételével, letöltésével, megjelenítésével, előadásával, továbbításával vagy más módon történő terjesztésével a Webhelyre vagy a Szolgáltatásra, beleértve bármely harmadik fél nyilvános webhelyét vagy közösségi média webhelyét, csatornáját és platformokon, Ön engedélyt ad a Mayu-nak, leányvállalatainak, tisztségviselőinek, igazgatóinak, alkalmazottainak, tanácsadóinak, ügynökeinek és képviselőinek a Felhasználói tartalom használatára a Mayu, leányvállalatai, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai és tanácsadói tevékenységével összefüggésben. , ügynökök és képviselők, korlátozás nélkül ideértve a másolási, terjesztési (bármilyen eszközzel vagy módszerrel, akár ismert, akár a későbbiekben ismertté válnak), módosítására, származékos művek létrehozására, továbbítására, nyilvános bemutatására, nyilvános előadására, reprodukálására, szerkesztésére vonatkozó jogot. , lefordítani és újraformázni a felhasználói tartalmat. Nem kap kártérítést a felhasználói tartalom Mayu általi használatáért. Ön elfogadja, hogy a Mayu közzéteheti vagy más módon nyilvánosságra hozhatja az Ön nevét az Ön felhasználói tartalmaival kapcsolatban. A Felhasználói tartalom webhelyen vagy szolgáltatáson való közzétételével Ön szavatolja és kijelenti, hogy a felhasználói tartalom jogainak tulajdonosa, vagy más módon jogosult a felhasználói tartalom közzétételére, terjesztésére, megjelenítésére, előadására, továbbítására vagy egyéb módon történő terjesztésére.

Hogyan vonhatom vissza a hozzájárulásomat?

Ha a feliratkozás után meggondolja magát, bármikor visszavonhatja hozzájárulását, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel az információ további gyűjtése, felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala céljából, ha kapcsolatba lép velünk az info@ email címen. mayuwater.com: 

23. SZAKASZ – KÖZZÉTÉTEL

Felfedhetjük személyes adatait, ha erre törvény kötelez bennünket, vagy ha Ön megsérti a Szolgáltatási feltételeket.

24. SZAKASZ – VÁSÁRLÁS

Üzletünket a Shopify Inc. üzemelteti. Ők biztosítják számunkra az online e-kereskedelmi platformot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat eladjuk Önnek.

Az Ön adatait a Shopify adattárolója, adatbázisai és az általános Shopify alkalmazás tárolja. Adatait egy biztonságos szerveren, tűzfal mögött tárolják.

Fizetés: 

Ha közvetlen fizetési átjárót választ a vásárlás befejezéséhez, akkor a Shopify tárolja hitelkártyaadatait. A Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) szabványon keresztül titkosítva van. A vásárlási tranzakciós adatokat csak addig tároljuk, amíg az a vásárlási tranzakció befejezéséhez szükséges. Miután ez megtörtént, a vásárlási tranzakció adatai törlődnek.

Minden közvetlen fizetési átjáró megfelel a PCI-DSS által meghatározott szabványoknak, amelyeket a PCI Security Standards Council kezel, amely olyan márkák közös erőfeszítése, mint a Visa, Mastercard, American Express és Discover.

A PCI-DSS követelményei segítenek abban, hogy üzletünk és szolgáltatói biztonságosan kezeljék a hitelkártyaadatokat.

További betekintésért érdemes elolvasni a Shopify Általános Szerződési Feltételeit (https://www.shopify.com/legal/terms) vagy az Adatvédelmi nyilatkozatot (https://www.shopify.com/legal). /privacy).

25. SZAKASZ – HARMADIK SZOLGÁLTATÁSOK

Általában elmondható, hogy az általunk igénybe vett külső szolgáltatók csak olyan mértékben gyűjtik, használják és hozzák nyilvánosságra az Ön adatait, ami szükséges ahhoz, hogy lehetővé tegyék számukra a számunkra nyújtott szolgáltatások teljesítését. Egyes külső szolgáltatóknak, például fizetési átjáróknak és más fizetési tranzakció-feldolgozóknak azonban saját adatvédelmi szabályzataik vannak azokra az információkra vonatkozóan, amelyeket a vásárlással kapcsolatos tranzakciók során meg kell adnunk.

Ezen szolgáltatók esetében azt javasoljuk, hogy olvassa el az adatvédelmi szabályzatukat, hogy megértse, hogyan kezelik személyes adatait ezek a szolgáltatók. Ne feledje különösen, hogy bizonyos szolgáltatók más joghatósági területen találhatók, vagy más létesítményekkel rendelkeznek, mint Ön vagy mi.Tehát ha úgy dönt, hogy folytat egy olyan tranzakciót, amely egy harmadik fél szolgáltató szolgáltatásait is magában foglalja, akkor az Ön adataira azon joghatóság(ok) törvényei vonatkozhatnak, ahol az adott szolgáltató vagy létesítményei találhatók 

Például, ha Ön Kanadában tartózkodik, és tranzakcióját az Egyesült Államokban található fizetési átjáró dolgozza fel, akkor a tranzakció lebonyolításához használt személyes adatait az Egyesült Államok jogszabályai értelmében közzé kell tenni, köztük a Patriot Act.

Amikor elhagyja üzletünk webhelyét, vagy átirányítják egy harmadik fél webhelyére vagy alkalmazására, többé nem vonatkoznak rád sem a jelen Adatvédelmi szabályzat, sem a webhelyünk Általános Szerződési Feltételei.

26. SZAKASZ – KALIFORNIA ADATVÉDELMI JOGAI (CSAK A CA LAKOSOK SZÁMÁRA) – A személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával és közzétételével kapcsolatos további közzétételek.
Ha Ön kaliforniai lakos, a California Consumer Privacy Act ("CCPA") ”) megköveteli tőlünk, hogy a személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával és közzétételével kapcsolatban közöljük a következő információkat.

Az összegyűjtött személyes adatok kategóriái: Az elmúlt 12 hónapban a következő kategóriájú személyes adatokat gyűjtöttük: azonosítók, a kaliforniai vagy az Egyesült Államok törvényei szerint védett minősítések jellemzői,  kereskedelmi információk, internetes és elektronikus hálózati tevékenységek, földrajzi helymeghatározás adatok, az Ön preferenciáira levont következtetések és a személyes adatok egyéb kategóriái, amelyek Önre vonatkoznak vagy ésszerűen kapcsolatba hozhatók veled. Az általunk gyűjtött pontos adatpontokra vonatkozó példákért lásd a „SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE” ​​című részt.

Az adatok gyűjtésének és felhasználásának üzleti vagy kereskedelmi célja: Személyes adatokat a „SZEMÉLYES ADATOK HASZNÁLATA” részben leírt üzleti célokra gyűjtünk.

A személyes adatok forrásainak kategóriái: Személyes adatokat gyűjtünk Öntől és az „EGYÉB FORRÁSOKBÓL GYŰJTETT SZEMÉLYES ADATOK” részben leírt forrásoktól.

A nyilvánosságra hozott személyes adatok kategóriái: Az elmúlt 12 hónapban a személyes adatok következő kategóriáit hoztuk nyilvánosságra üzleti vagy kereskedelmi célból: azonosítók, internetes és elektronikus hálózati tevékenységekre vonatkozó információk, kereskedelmi információk, földrajzi helyadatok, demográfiai adatok , kikövetkeztetett információk és egyéb olyan információk, amelyeket Önről származtattunk vagy kikövetkeztettünk, vagy amelyek Önre vonatkoznak, vagy ésszerűen összefüggésbe hozhatók Önnel.

Harmadik felek kategóriái, akikkel megosztjuk a személyes adatokat: Személyes adatait megoszthatjuk harmadik felekkel a „SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNTARTÁSA” részben leírtak szerint.

Személyes adatok értékesítése: A Mayu nem értékesíti az Ön személyes adatait.

AZ ÖN FOGYASZTÓI JOGAI

A kaliforniai fogyasztóknak jogukban áll hozzáférést kérni személyes adataikhoz, további részleteket tájékoztatási gyakorlatunkról, valamint személyes adataik törlését (bizonyos kivételektől eltekintve). A kaliforniai fogyasztóknak adott esetben joguk van lemondani a személyes adatok értékesítéséről. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan gyakorolhatják a kaliforniai fogyasztók a CCPA szerinti jogaikat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy kijelölhet egy meghatalmazott képviselőt ezen jogok gyakorlására az Ön nevében, olyan írásos anyagok benyújtásával, amelyek bizonyítják, hogy Ön megadta a meghatalmazott meghatalmazást. Felhívjuk figyelmét, hogy ha egy meghatalmazott képviselő kérelmet nyújt be az Ön nevében, előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnünk Önnel személyazonosságának ellenőrzése és személyes adatai biztonságának védelme érdekében. Nem fogunk diszkriminációt alkalmazni Önnel szemben, ha úgy dönt, hogy gyakorolja a CCPA szerinti jogait.

Az ismerethez való jog: Hozzáférést kérhet azon személyes adatokhoz, amelyeket az elmúlt 12 hónapban gyűjtöttünk Önről.További részleteket is kérhet tájékoztatási gyakorlatunkról, beleértve az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriáit, az ilyen gyűjtés forrásait, az üzleti vagy kereskedelmi célból megosztott személyes adatok kategóriáit, valamint a harmadik felek kategóriáit. kivel osztjuk meg személyes adatait Ezeket a kéréseket a help@mayuwater.com e-mail címen vagy EZEN AZ OLDALon nyújthatja be. Kérésének elküldése után, kérjük, figyelje e-mailjeit, hogy nem érkezik-e visszaigazoló e-mail. A törvény értelmében igazolnunk kell az Ön személyazonosságát, mielőtt hozzáférést adnánk az adataihoz, az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága érdekében.

Törlés: Kérheti, hogy töröljük az Önről gyűjtött személyes adatokat. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos információkat megőrizhetünk, amint azt a vonatkozó jogszabályok előírják vagy megengedik. Ezeket a kéréseket a help@mayuwater.com e-mail címen teheti meg, vagy látogassa meg EZT AZ OLDALT. Kérésének elküldése után, kérjük, figyelje e-mailjeit, hogy nem érkezik-e visszaigazoló e-mail. A törvény értelmében adatainak törlése előtt ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát az Ön adatainak védelme és biztonsága érdekében. Ha személyes adatai törlését kéri, előfordulhat, hogy bizonyos termékeink és szolgáltatásaink már nem lesznek elérhetők az Ön számára.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van ezzel az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, írjon nekünk e-mailt a help@mayuwater.com címre.

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

A jelen Adatvédelmi szabályzatban a "személyes adat" minden olyan információt jelent, amely azonosít, vonatkozik, leír, ésszerűen összekapcsolható vagy ésszerűen felhasználható egy személy vagy háztartás azonosítására, valamint egyéb, összekapcsolt adatok személyes adatokhoz. Az Önről gyűjtött személyes adatok típusai a velünk folytatott interakcióktól függenek, és az alábbiakban részletesebben ismertetjük.

SZEMÉLYES ADATOK, HA KÖZVETLENÜL SZÁLLÍTOTTANK NEKI

Személyes adatokat közvetlenül Öntől gyűjtünk különféle módokon, többek között akkor is, ha Ön:

Regisztráljon egy fiókot vagy hozzon létre egy profilt;

Kérjen további információkat termékeinkről vagy szolgáltatásainkról, vagy iratkozzon fel e-mailes hírleveleink, marketingüzeneteink vagy kuponjaink fogadására;

Kapcsolatba léphet velünk a közösségi médiában, például úgy, hogy megcímkéz minket és/vagy termékeinket, vagy engedélyezi, hogy kövessük közösségi médiaprofilját;

Vásároljon tőlünk bármilyen terméket;

Végezzen visszajelzést a tervezésről vagy a termékről, vagy küldjön más beadványt nekünk;

Kérjen tőlünk információkat vagy segítséget, beleértve az ügyfélszolgálati csapatunkkal való levelezést is;

Részvétel felmérésekben vagy válaszadás, véleménykérések, visszajelzések és preferenciák;

Vegyen részt nagyköveti vagy tagsági programjainkban, vagy regisztráljon azokra;

Webhelyeink időről időre felajánlott egyéb funkcióinak használata, amelyekhez információra lehet szükség a funkciók használatához; és

Regisztráljon és vegyen részt az általunk kínált eseményekre, versenyekre, nyereményjátékokra, promóciókra és különleges programokra.

A közvetlenül Öntől gyűjtött személyes adatok típusai lehetnek: neve, felhasználónév, jelszó, e-mail cím, cím, telefonszám, hitelkártya- és bankkártyaszám (lejárati dátummal), demográfiai adatok , személyes preferenciák, ruhaméret, célok és minden egyéb személyes adat, amelyet úgy dönt, hogy felvesz a profiljába vagy a velünk folytatott egyéb kommunikációba.

SZEMÉLYES ADATOK, MI GYŰJÜNK AUTOMATIKUSAN

Automatikusan személyes adatokat gyűjtünk, amikor hozzáfér a Szolgáltatásainkhoz és azokat használja.Az általunk gyűjtött információk a következők lehetnek:

Hálózati és eszközinformációk, például a böngésző típusa, IP-címe és operációs rendszer verziója, nyelvi beállítások;

Információ a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos tevékenységeiről, például a hozzáférési időkről, a megtekintett oldalakról, a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférési útvonalakról, a Szolgáltatásainkon belül elérhető hiperhivatkozások használatáról;

Információ a velünk történt vásárlásairól vagy tranzakcióiról, beleértve az Ön által vásárolt, visszaküldött vagy megvásárolni kívánt termékekről vagy szolgáltatásokról szóló nyilvántartást;

Cookie-k, webjelzők és más nyomkövetési technológiák révén gyűjtött információk, beleértve az internetszolgáltatót (ISP), a mobilhirdetési azonosítót, a médiahozzáférés-vezérlési (MAC) címet vagy a böngésző cookie-khoz, webjelzőkhöz és hasonlókhoz társított azonosítókat. a Szolgáltatásainkban alkalmazott technológiák;

Helyinformációk az eszköz engedélyeivel összhangban További részletekért lásd:

„AZ ÖN VÁLASZTÁSAI” szakasz.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL GYŰJTŐ SZEMÉLYES ADATOK

Más forrásból személyes adatokat gyűjthetünk Önről. Például személyes adatokat gyűjthetünk Önről innen:d

Harmadik fél közösségi média és kommunikációs szolgáltatásai, például Facebook, Twitter, Google és Instagram, amelyeket a Szolgáltatásainkkal való interakcióhoz (például fiók létrehozásához) használ, vagy amelyek lehetővé teszik az információk megosztását (pl. , bővítményeken, widgeteken vagy egyéb eszközökön keresztül), de mindig az ilyen szolgáltatásokkal létrehozott engedélyezési eljárásokkal és adatvédelmi beállításokkal összhangban; és

Nem kapcsolt felek, mint például az általunk használt szolgáltatók, elemző cégek, hirdetési hálózatok, fogyasztói adatok viszonteladói és más harmadik felek, amelyek információt szolgáltatnak számunkra, hogy jobban megérthessük Önt, és információkat és ajánlatokat tudjunk nyújtani. ami érdekelheti Önt.

AZ ÁLTAL SZÁRMAZOTT SZEMÉLYES ADATOK

Az általunk gyűjtött egyéb típusú személyes adatok alapján információkat nyerhetünk vagy következtetéseket vonhatunk le Önről. Például következtethetünk az Ön tartózkodási helyére az Ön IP-címe alapján, vagy arra, hogy a Szolgáltatásainkon való böngészési viselkedése alapján női jóga felsők vásárlása iránt érdeklődik.

SZEMÉLYES ADATOK HASZNÁLATA

Személyes adatokat üzleti és kereskedelmi célokra gyűjtünk és használunk fel, beleértve a következőket:

Termékeink, rendezvényeink és szolgáltatásaink fejlesztése, biztosítása és javítása;

Végezze el az Ön által kért tranzakciókat, teljesítse szerződéses kötelezettségeinket, és ahogyan a folyamatos üzleti kapcsolatunk keretében egyébként elvárható;

Hozza létre és kezelje online fiókjait, profiljait és Mayu-tagságait;

Fiókjával, vásárlásaival, cseréjével és visszaküldésével kapcsolatos értesítések küldése;

Válaszoljon a kéréseire és az Öntől érkező bármely egyéb kommunikációra, beleértve az ügyfélszolgálatot is;

Reklám- vagy marketingkommunikációt küldhet a Mayu és mások által kínált termékekről, szolgáltatásokról, ajánlatokról, promóciókról, jutalmakról és eseményekről, valamint olyan híreket és információkat szolgáltathat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt;

Ajánlat és adminisztrálás, versenyek, nyereményjátékok, nyereményjátékok és egyéb promóciók;

Elemezze márkánk iránti elkötelezettségét és szolgáltatásaink használatát, hogy jobban megértse érdeklődését és viselkedését, és személyre szabhassa élményét;

Érzékelje a biztonsági incidenseket, és védekezzen a rosszindulatú, megtévesztő vagy illegális tevékenységek ellen, beleértve a csalárd tranzakciókat, hibákat, hanyagságot és szerződésszegést, valamint megvédje Mayu és felhasználóink ​​jogait, tulajdonát vagy biztonságát , ügyfelek, alkalmazottak vagy a nyilvánosság;

Az olyan hibák elhárítása, azonosítása és javítása, amelyek rontják Szolgáltatásaink meglévő tervezett működését;

Betartja jogi kötelezettségeinket, beleértve adókötelezettségeinket, valamint a csalás és pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségeinket, valamint azokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Ön részesülhessen a törvény által elismert jogokból, vagy bármely szabályozási követelményből vagy rendelkezésből; és

Bizonyos rövid távú tevékenységek és egyéb ésszerű belső célok végrehajtása a tőlünk vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal vagy a velünk fennálló folyamatos kapcsolattal kapcsolatban

SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNTARTÁSA

Személyes adatokat az alábbiakban leírt célokra osztunk meg:

Szolgáltatóinkkal. Személyes adatokat osztunk meg nem kapcsolt cégekkel vagy olyan személyekkel, akiket felveszünk vagy akikkel együtt dolgozunk, és akik a nevünkben szolgáltatásokat nyújtanak, beleértve az ügyfélszolgálatot, webtárhelyet, információtechnológiát, fizetési feldolgozást, termékteljesítést, csalásellenőrzést, direkt mail és e-mail terjesztést, rendezvényeket, versenyeket, nyereményjátékok és promóciós adminisztráció, valamint elemzési szolgáltatások. A szolgáltatókkal csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy a számunkra szolgáltatást nyújtsák. Mivel szolgáltatóink szerte a világon találhatók, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a közzétételek személyes adatainak határokon átnyúló továbbítását is magukban foglalják.

Vállalati tranzakcióval kapcsolatban. Személyes adatok a Mayu-t érintő bármely vétel, eladás, lízing, egyesülés, összeolvadás vagy bármely más típusú akvizíció, elidegenítés, értékpapírosítás vagy finanszírozás részeként vagy tárgyalásai során átadhatók vagy továbbíthatók.

Profi tanácsadóinkkal. Személyes adatokat osztunk meg jogi, pénzügyi, biztosítási és egyéb tanácsadóinkkal a fent leírt vállalati ügyletekkel, vagy a Mayu egészének vagy egy részének irányításával kapcsolatban.

A bűnüldöző hatóságokkal és a jogi eljárásokban érintett magánszemélyekkel. A személyes adatokat akkor adjuk ki, ha úgy gondoljuk, hogy ez ésszerűen szükséges a vonatkozó jogszabályoknak vagy jogi eljárásoknak való megfeleléshez (beleértve a hatóságok végrehajtható kérését), a követelések megválaszolásához (beleértve az Ön által a Mayutól származó vásárlásaival kapcsolatos megkereséseket is), vagy a védelme érdekében. Mayu, felhasználóink, alkalmazottaink vagy a nyilvánosság jogai, tulajdona vagy személyes biztonsága.

Az Ön hozzájárulásával vagy az Ön utasítására.A személyes adatokat akkor osztjuk meg harmadik felekkel, ha ehhez az Ön hozzájárulása van. Például, ha úgy dönt, hogy részt vesz rendezvényeink vagy szolgáltatásaink bizonyos interaktív területein vagy funkcióiban, mint például nyilvános profil létrehozása és céljainak közzététele, beleegyezik a ezen információk közzététele weboldalaink többi felhasználója számára. Személyes adatait harmadik felekkel is megoszthatjuk, ha Ön szándékosan erre utasít bennünket, vagy amikor Szolgáltatásainkat harmadik felekkel való szándékos interakcióra használja.

Osztunk olyan összesített vagy azonosítatlan információkat is, amelyek ésszerűen nem használhatók fel az Ön azonosítására.

MÁSOK ÁLTAL NYÚJTOTT HIRDETÉSI ÉS ANALITIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

Engedélyezhetjük mások számára, hogy analitikai szolgáltatásokat nyújtsanak és hirdetéseket jelenítsenek meg a nevünkben az interneten és a mobilalkalmazásokban. Ezek az entitások cookie-kat, webjelzőket, eszközazonosítókat és egyéb nyomkövetési technológiákat használhatnak, amelyek információkat gyűjtenek a Szolgáltatások és más webhelyek és alkalmazások Ön általi használatáról. Ezeket az információkat Mayu és mások felhasználhatják többek között adatok elemzésére és nyomon követésére, bizonyos tartalmak népszerűségének meghatározására, az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetések és tartalmak szállítására Szolgáltatásainkon és más webhelyeken, valamint online tevékenységének jobb megértésére.

Az általunk használt cookie-król és felhasználásuk céljáról részletes információért tekintse meg a Cookie-król szóló részt.

ADATBIZTONSÁG, ÁTVITTEL ÉS MEGŐRZÉS

ADATBIZTONSÁG

Az interneten keresztüli információtovábbítás nem teljesen biztonságos vagy privát. Ha bármilyen kérdése van a Mayu által gyűjtött személyes adatok biztonságával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba: help@mayuwater.com.

ADATKEZELÉSEK

A jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott okokból és célokból az általunk gyűjtött személyes adatok az Egyesült Államokba, Kanadába és más helyekre továbbíthatók, ott tárolhatók vagy más módon feldolgozhatók. Személyes adatokat továbbítunk olyan szolgáltatóknak is, amelyek személyes adatokat dolgoznak fel számunkra az Egyesült Államokban, Kanadában és más helyeken. Amíg a feldolgozás más joghatósága alatt áll, az Ön személyes adataihoz az adott joghatóság bíróságai, bűnüldöző és nemzetbiztonsági hatóságai hozzáférhetnek. Előfordulhat, hogy ezek a joghatóságok nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Ön országa.

SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE

A személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően őrizzük meg. Hacsak az alkalmazandó jogszabályok másként nem írják elő, a Mayu ésszerű lépéseket tesz a birtokában lévő személyes adatok megsemmisítése vagy azonosításának végleges megszüntetése érdekében, ha az ilyen személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték.

GYERMEKEK ADATVÉDELME

A Szolgáltatások nem 18 éven aluli gyermekek számára készültek. A Mayu nem célozza Szolgáltatásainkat 18 éven aluli gyermekek számára.

HARMADIK FÉL OLDALAI

Kérjük, vegye figyelembe, hogy webhelyeink olyan harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaznak, amelyeket nem a Mayu irányít vagy üzemeltet. Ha követ egy linket ezen webhelyek bármelyikére, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeknek a webhelyeknek saját adatvédelmi szabályzataik vannak, és a Mayu nem vállal semmilyen felelősséget ezekért az irányelvekért. Kérjük, tekintse át ezeket az irányelveket, mielőtt bármilyen személyes adatot nyilvánosságra hozna, amikor ilyen harmadik felek webhelyeit látogatja.

AZ ÖN VÁLASZTÁSAI

Az alábbiakban leírtak szerint Önnek van bizonyos választási lehetőségei a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

JAVÍTÁS

A fiók- és profiladatait bármikor áttekintheti és módosíthatja, ha bejelentkezik online fiókjába. E-mailt küldhet nekünk a help@mayuwater.com címre, és kérheti fiókja vagy profiladatainak frissítését.

MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ

Leiratkozhat a tőlünk küldött promóciós közlemények fogadásáról, ha követi az ezekben a közleményekben található utasításokat, vagy bejelentkezik online fiókjába, és módosítja kommunikációs beállításait. Ha leiratkozik, továbbra is küldhetünk Önnek nem promóciós jellegű közleményeket, például a fiókjával vagy a folyamatban lévő üzleti kapcsolatainkkal kapcsolatosak.

HELYEZÉSI ADATOK

Amikor először indítja el a pontos helyadatokat gyűjtő mobilalkalmazásainkat, beleegyezését kell kérni ahhoz, hogy az alkalmazás ezeket az információkat gyűjtse. Ha kezdetben hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a helyadatokat gyűjtsük, a későbbiekben bármikor leállíthatja ezen információk gyűjtését mobileszköze beállításainak módosításával. Ha így tesz, előfordulhat, hogy mobilalkalmazásaink vagy azok bizonyos funkciói nem fognak megfelelően működni.

MOBIL PUSH ÉRTESÍTÉSEK/FIGYELMEZTETÉSEK

Az Ön beleegyezésével promóciós és nem promóciós push értesítéseket vagy figyelmeztetéseket küldhetünk mobileszközére. Ezeket az üzeneteket bármikor kikapcsolhatja, ha módosítja mobileszköze értesítési beállításait.

COOKIE-K

Sok webhelyhez hasonlóan a Mayu is „cookie-kat” használ a webhelyünk látogatásainak elemzésére, és segít nekünk weboldalunk és szolgáltatásaink fejlesztésében. A legtöbb webböngésző alapértelmezés szerint a cookie-k elfogadására van beállítva. Ha úgy tetszik, általában beállíthatja böngészőjét a cookie-k eltávolítására vagy elutasítására. Ehhez kövesse böngészője folyamatát. Felhívjuk figyelmét, hogy ha úgy dönt, hogy eltávolítja vagy elutasítja a cookie-kat, az befolyásolhatja webhelyeink elérhetőségét és működését.

27. SZAKASZ – BIZTONSÁG

Személyes adatainak védelme érdekében ésszerű óvintézkedéseket teszünk, és követjük az iparág bevált gyakorlatait annak biztosítására, hogy azok ne vesszenek el, ne használjanak vissza, ne férjenek hozzá, ne kerüljenek nyilvánosságra, módosuljanak vagy semmisüljenek meg.

Ha megadja nekünk hitelkártya-információit, az adatokat a Secure Socket Layer Technology (SSL) segítségével titkosítjuk, és AES-256 titkosítással tároljuk. Bár az Interneten vagy az elektronikus tároláson keresztül történő átvitel egyik módja sem 100%-ban biztonságos, minden PCI-DSS követelményt betartunk, és további általánosan elfogadott iparági szabványokat alkalmazunk.

28. SZAKASZ – SÜTIK

A többi webhelyhez hasonlóan "cookie-kat" használunk, amelyek a számítógépe merevlemezén tárolt fájlok, amelyeket az Ön böngészője tárol a fióktulajdonosok azonosítására. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy nyomon kövessük a webhelyeken végzett tevékenységét, és segítsenek megérteni vásárlási preferenciáit, javítani a webhely élményét, és megjegyezni a felhasználói információkat, például a felhasználónevét és jelszavát. Itt található az általunk használt sütik listája. Ide soroltuk őket, hogy eldönthesse, le kíván-e iratkozni a cookie-król:
_session_id, egyedi token, sessional, lehetővé teszi a Shopify számára, hogy információkat tároljon az Ön munkamenetéről (hivatkozó, céloldal stb.) .

_shopify_visit, nincs tárolva adat, 30 percig fennáll az utolsó látogatástól számítva, Honlapszolgáltatónk belső statisztikai nyomkövetője használja a látogatások számának rögzítésére 

_shopify_uniq, nincs adat, lejár a következő nap éjfélkor (a látogatóhoz viszonyítva), Megszámolja, hogy egy vásárló hány látogatást tett az üzletben.

kosár, egyedi token, 2 hétig megmarad, információkat tárol a kosár tartalmáról.

_secure_session_id, egyedi token, munkamenetes storefront_digest, egyedi token, határozatlan Ha az üzlet rendelkezik jelszóval, ez annak meghatározására szolgál, hogy az aktuális látogató rendelkezik-e hozzáféréssel.

PREF, nagyon rövid ideig tartós, a Google által beállított, és nyomon követi, hogy ki és honnan látogatja az üzletet.

29. SZAKASZ – BEJELENTKEZÉSI KOR

Az oldal használatával Ön kijelenti, hogy legalább nagykorú a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban, vagy nagykorú a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban, és Ön megadta nekünk beleegyezik abba, hogy bármely kiskorú eltartottja használja ezt az oldalt

Gyermekekre vonatkozó szabályzat 

Tiszteljük a gyermekek magánéletét. Tudatosan vagy szándékosan nem gyűjtünk vagy kezelünk személyes adatokat 13 éven aluli gyermekektől, és a Szolgáltatás egyetlen része sem irányul 13 éven aluli gyermekekre. Ha Ön 13 év alatti, kérjük, ne küldjön be semmilyen személyes adatot minket. Bíznia kell egy szülő vagy gondviselő segítségében. Ha megtudja, hogy gyermeke az Ön hozzájárulása nélkül bocsátott rendelkezésünkre személyes adatokat, értesíthet minket a következő címen: help@mayuwater.com.

Ha megtudjuk, hogy 13 éven aluli gyermekektől gyűjtöttünk személyes adatokat, haladéktalanul lépéseket teszünk az ilyen adatok törlésére és a gyermek fiókjának megszüntetésére.

30. szakasz – SMS/MMS MOBIL ÜZENETŰ MARKETING PROGRAM

Tiszteljük magánéletét. A Programon keresztül Ön által megadott információkat csak mobilüzeneteinek továbbítására és szükség esetén Önnek történő válaszadásra használjuk fel.

Ez magában foglalja többek között az információk megosztását platformszolgáltatókkal, telefontársaságokkal és más szállítókkal, akik segítenek nekünk a mobilüzenetek kézbesítésében.

SEMMILYEN TELEFONSZÁMOT VAGY A PROGRAM KERESZTÜL GYŰJTETT ÜGYFÉL-INFORMÁCIÓT SEMMILYEN HARMADIK FÉLNEK NEM ADJUK EL, BÉRLETÜNK, KÖLCSÖNBE, KERESKEDELEM, LÍZELÉSRE, VAGY EGYÉBEN NEM ÁTUDJUK HASZNOSSÁGBAN A PROGRAMBAN GYŰJTETT TELEFONSZÁMOT VAGY ÜGYFÉLINFORMÁCIÓKAT.

Mindazonáltal fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor nyilvánosságra hozzunk minden olyan információt, amely szükséges bármely törvényi, rendeleti vagy kormányzati kérés teljesítéséhez, a felelősség elkerülése, illetve jogaink vagy tulajdonunk védelme érdekében. Amikor online kitölti az űrlapokat, vagy más módon ad nekünk információt a Programmal kapcsolatban, Ön beleegyezik, hogy pontos, teljes és valós információkat közöl. Ön vállalja, hogy nem használ hamis vagy félrevezető nevet, vagy olyan nevet, amelynek használatára nem jogosult. Ha saját belátásunk szerint úgy véljük, hogy az ilyen információk valótlanok, pontatlanok vagy hiányosak, vagy ha Ön hátsó szándékból választotta a Programot, megtagadhatjuk a Programhoz való hozzáférést, és megtehetjük a megfelelő jogorvoslati lehetőségeket.

31. SZAKASZ – AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELV VÁLTOZÁSAI

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezt az adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsuk, ezért kérjük, gyakran tekintse át. A változtatások és pontosítások a weboldalon való közzétételükkor azonnal hatályba lépnek. Ha lényeges változtatásokat hajtunk végre ezen a szabályzaton, akkor itt értesítjük a frissítésről, hogy tisztában legyen azzal, hogy milyen információkat gyűjtünk, hogyan használjuk azokat, és milyen körülmények között használjuk fel és/vagy adjuk ki, ha van ilyen. azt.

Ha üzletünket felvásárolják vagy összevonják egy másik céggel, az Ön adatait átadhatjuk az új tulajdonosoknak, hogy továbbra is árusíthassunk Önnek termékeket.

KÉRDÉSEK ÉS ELÉRHETŐSÉGI INFORMÁCIÓK

Ha szeretné: hozzáférni, kijavítani, módosítani vagy törölni az Önnel kapcsolatos személyes adatainkat, panaszt szeretne benyújtani, vagy egyszerűen csak további információra van szüksége, forduljon adatvédelmi megfelelőségi tisztünkhöz az info@mayuwater.com címen.


.