Regoli tal-privatezza


Politika tal-privatezza

Din il-Politika ta' Privatezza tiddeskrivi kif mayuwater.eu (is-“Sit” jew “aħna”) tiġbor, tuża, u tiżvela l-Informazzjoni Personali tiegħek meta żżur jew tagħmel xirja mis-Sit.

Ġbir ta' Informazzjoni Personali

Meta żżur is-Sit, aħna niġbru ċerta informazzjoni dwar it-tagħmir tiegħek, l-interazzjoni tiegħek mas-Sit, u l-informazzjoni meħtieġa biex tipproċessa x-xiri tiegħek. Nistgħu wkoll niġbru informazzjoni addizzjonali jekk tikkuntattjana għall-appoġġ tal-klijent. F'din il-Politika ta' Privatezza, nirreferu għal kwalunkwe informazzjoni li tista' tidentifika b'mod uniku individwu (inkluża l-informazzjoni hawn taħt) bħala "Informazzjoni Personali". Ara l-lista hawn taħt għal aktar informazzjoni dwar liema Informazzjoni Personali niġbru u għaliex.

Informazzjoni dwar l-apparat

 • Eżempji ta' Informazzjoni Personali miġbura: verżjoni tal-web browser, indirizz IP, żona tal-ħin, informazzjoni dwar cookie, liema siti jew prodotti tara, termini ta' tfittxija, u kif jinteraġixxu magħhom is-Sit.
 • Skop tal-ġbir: biex tagħbija s-Sit b'mod preċiż għalik, u biex twettaq analiżi dwar l-użu tas-Sit biex tottimizza s-Sit tagħna.
 • Sors tal-ġbir: Miġbur awtomatikament meta taċċessa s-Sit tagħna billi tuża cookies, log files, web beacons, tikketti, jew pixels.
 • Żvelar għal skop ta' negozju: kondiviż mal-proċessur tagħna Shopify.

Informazzjoni dwar l-ordni

 • Eżempji ta' Informazzjoni Personali miġbura: isem, indirizz tal-kontijiet, indirizz tat-tbaħħir, informazzjoni dwar il-ħlas (inklużi numri ta' karti ta' kreditu), indirizz elettroniku, u numru tat-telefon.
 • Għan tal-ġbir: biex nipprovdulek prodotti jew servizzi biex twettaq il-kuntratt tagħna, biex tipproċessa l-informazzjoni tal-ħlas tiegħek, tirranġa għat-tbaħħir, u nipprovdulek fatturi u/jew ordni konfermi, nikkomunikaw miegħek, iskrinja l-ordnijiet tagħna għal riskju jew frodi potenzjali, u meta tkun konformi mal-preferenzi li qsamt magħna, nipprovdulek informazzjoni jew reklamar relatati mal-prodotti jew is-servizzi tagħna.
 • Sors tal-ġbir: miġbur mingħandek.
 • Żvelar għal skop ta' negozju: kondiviż mal-proċessur tagħna Shopify.

Informazzjoni ta' appoġġ għall-klijent

 • Eżempji ta' Informazzjoni Personali miġbura: 
 • Għan tal-ġbir: biex jipprovdi appoġġ lill-klijent.
 • Sors tal-ġbir: miġbur mingħandek.
 • Żvelar għal skop ta' negozju: 

Minuri

Is-Sit mhuwiex maħsub għal individwi taħt l-età ta' 14. Aħna ma niġbrux Informazzjoni Personali intenzjonalment mit-tfal. Jekk inti l-ġenitur jew il-gwardjan u temmen li t-tifel/tifla tiegħek ipprovdilna Informazzjoni Personali, jekk jogħġbok ikkuntattjana fl-indirizz hawn taħt biex titlob it-tħassir.

Qsim ta' Informazzjoni Personali

Aħna naqsmu l-Informazzjoni Personali tiegħek mal-fornituri tas-servizz biex jgħinuna nipprovdu s-servizzi tagħna u nwettqu l-kuntratti tagħna miegħek, kif deskritt hawn fuq. Per eżempju:

 • Aħna nużaw Shopify biex inħaddmu l-ħanut online tagħna. Tista' taqra aktar dwar kif Shopify juża l-Informazzjoni Personali tiegħek hawn: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Nistgħu naqsmu l-Informazzjoni Personali tiegħek biex nikkonformaw mal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli, biex nirrispondu għal ċitazzjoni, mandat ta' tfittxija jew talba legali oħra għal informazzjoni li nirċievu, jew biex b'xi mod ieħor nipproteġu d-drittijiet tagħna.

Reklamar tal-Imġieba

Kif deskritt hawn fuq, nużaw l-Informazzjoni Personali tiegħek biex nipprovdulek reklami mmirati jew komunikazzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni li nemmnu li jistgħu jkunu ta' interess għalik.Per eżempju:

 • Aħna nużaw Google Analytics biex tgħinna nifhmu kif il-klijenti tagħna jużaw is-Sit Tista' taqra aktar dwar kif Google tuża l-Informazzjoni Personali tiegħek hawn: https://policies.google.com/privacy ?hl=mt. Tista' wkoll ma tagħmilx użu minn Google Analytics hawn: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Aħna naqsmu informazzjoni dwar l-użu tiegħek tas-Sit, ix-xiri tiegħek, u l-interazzjoni tiegħek mar-reklami tagħna fuq websajts oħra mal-imsieħba tar-reklamar tagħna. Aħna niġbru u naqsmu ftit minn din l-informazzjoni direttament mal-imsieħba tagħna ta' reklamar, u f'xi każijiet permezz tal-użu ta' cookies jew teknoloġiji simili oħra (li tista' tagħti l-kunsens għalihom, skont il-lokalità tiegħek).

Għal aktar informazzjoni dwar kif jaħdem ir-reklamar immirat, tista’ żżur il-paġna edukattiva tan-Network Advertising Initiative (“NAI”) fuq http://www.networkadvertising.org/understanding-online- reklamar/kif-taħdem.

Tista' tagħżel li ma tagħmilx reklamar immirat billi:

Barra minn hekk, tista' tagħżel li ma tieħux xi wħud minn dawn is-servizzi billi żżur il-portal ta' opt-out tad-Digital Advertising Alliance fuq: http://optout.aboutads.info/.

Użu ta' Informazzjoni Personali

Aħna nużaw l-Informazzjoni personali tiegħek biex nipprovdulek is-servizzi tagħna, li tinkludi: noffru prodotti għall-bejgħ, ipproċessar ta' pagamenti, tbaħħir u twettiq tal-ordni tiegħek, u nżommuk aġġornat dwar prodotti, servizzi u offerti ġodda.

Bażi legali

Skond ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (“GDPR”), jekk inti residenti fiż-Żona Ekonomika Ewropea (“ŻEE”), aħna nipproċessaw l-informazzjoni personali tiegħek taħt il-bażijiet legali li ġejjin:

 • Il-kunsens tiegħek;
 • It-twettiq tal-kuntratt bejnek u s-Sit;
 • Konformità mal-obbligi legali tagħna;
 • Biex tipproteġi l-interessi vitali tiegħek;
 • Biex twettaq kompitu mwettaq fl-interess pubbliku;
 • Għall-interessi leġittimi tagħna, li ma jegħlbux id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tiegħek.
Billi abbonat għal MAYU Water notifiki tat-test, taqbel li tirċievi messaġġi ta’ sms ta’ kummerċjalizzazzjoni awtomatizzati mingħandna dwar il-prodotti u s-servizzi tagħna fuq in-numru tat-telefon li pprovdejt meta abbonajt, u li l-messaġġi jistgħu jintbagħtu permezz sistema awtomatika ta' tisselezzjona bit-telefon jew teknoloġija oħra. Il-frekwenza tal-messaġġi hija rikorrenti. Il-kunsens mhuwiex kundizzjoni tax-xiri. Jistgħu japplikaw rati ta' messaġġi u data. Irrispondi STOP, END, IĊĊANĊELLA, UNSUBSCRIBE jew QUIT biex ma tagħmilx barra u GĦAJNUNA għall-appoġġ tal-klijent. Tista' tirċievi messaġġ ta' test addizzjonali li jikkonferma d-deċiżjoni tiegħek li tagħlaq. Int tifhem u taqbel li l-attentat ta' opt-out b'xi mezz għajr billi tibgħat sms tal-kmandi ta' opt-out ta' hawn fuq mhuwiex mezz raġonevoli ta' kif tagħżel.

  Żamma

  Meta tagħmel ordni permezz tas-Sit, aħna nżommu l-Informazzjoni Personali tiegħek għar-rekords tagħna sakemm u sakemm titlobna nħassru din l-informazzjoni. Għal aktar informazzjoni dwar id-dritt tiegħek tat-tħassir, jekk jogħġbok ara t-taqsima ‘Id-drittijiet tiegħek’ hawn taħt.

  Teħid awtomatiku tad-deċiżjonijiet

  Jekk inti residenti taż-ŻEE, għandek id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar ibbażat biss fuq teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzat (li jinkludi l-profiling), meta dak it-teħid ta' deċiżjonijiet ikollu effett legali fuqek jew inkella jaffettwak b'mod sinifikanti.

  Ningaġġaw f'teħid ta' deċiżjonijiet kompletament awtomatizzat li għandu effett legali jew sinifikanti b'xi mod ieħor bl-użu tad-dejta tal-klijenti.

  Il-proċessur tagħna Shopify juża teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzat limitat biex jipprevjeni frodi li ma jkollhiex effett legali jew sinifikanti b'xi mod ieħor fuqek

  Servizzi li jinkludu elementi ta' teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzati jinkludu:

  • Lista ta' ċaħda temporanja ta' indirizzi IP assoċjati ma' tranżazzjonijiet ripetuti falluti. Din il-lista ta' ċaħda tippersisti għal numru żgħir ta' sigħat.
  • Lista taċ-ċaħda temporanja ta' karti ta' kreditu assoċjati ma' indirizzi IP denilistizzati. Din il-lista ta' ċaħda tippersisti għal numru żgħir ta' jiem.

   Id-drittijiet tiegħek

   GDPR

   Jekk inti residenti taż-ŻEE, għandek id-dritt li taċċessa l-Informazzjoni Personali li nżommu dwarek, li ttrasferiha għal servizz ġdid, u li titlob li l-Informazzjoni Personali tiegħek tiġi kkoreġuta, aġġornata jew imħassra. Jekk tixtieq teżerċita dawn id-drittijiet, jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz tal-informazzjoni ta' kuntatt hawn taħt.

   L-Informazzjoni Personali tiegħek se tiġi pproċessata inizjalment fl-Irlanda u mbagħad tiġi trasferita barra mill-Ewropa għall-ħażna u aktar ipproċessar, inkluż lejn il-Kanada u l-Istati Uniti. Għal aktar informazzjoni dwar kif it-trasferimenti tad-dejta jikkonformaw mal-GDPR, ara l-Whitepaper tal-GDPR ta’ Shopify: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR .

   Qed nużaw pjattaforma ta' messaġġi testwali, li hija soġġetta għat-termini u l-kundizzjonijiet li ġejjin. Billi tagħżel it-test marketing u n-notifiki tagħna, taqbel ma' dawn it-termini u l-kundizzjonijiet.
   Billi ddaħħal in-numru tat-telefon tiegħek fil-checkout u tibda xiri, abbonat permezz tal-formola ta' abbonament tagħna jew kelma prinċipali, inti naqblu li nistgħu nibagħtulek notifiki bil-miktub (għall-ordni tiegħek, inklużi tfakkiriet tal-karrettun abbandunati) u offerti ta’ marketing bit-test. Inti tirrikonoxxi li l-kunsens mhuwiex kundizzjoni għal xi xiri.

   In-numru tat-telefon, l-isem, u l-informazzjoni tax-xiri tiegħek se jiġu kondiviżi mal-pjattaforma SMS tagħna "SMSBump Inc" , kumpanija tal-Unjoni Ewropea b'uffiċċju f'Sofia, il-Bulgarija, l-UE. Din id-dejta se tintuża biex tibgħatlek messaġġi u notifiki ta’ kummerċjalizzazzjoni mmirati. Malli tibgħat il-messaġġi, in-numru tat-telefon tiegħek jiġi mgħoddi lil operatur tal-messaġġi biex iwettaq il-kunsinna tagħhom.

   Jekk tixtieq tneħħi l-abbonament milli tirċievi messaġġi ta' kummerċjalizzazzjoni. u n-notifiki jwieġbu bi STOP għal kwalunkwe messaġġ mobbli mibgħut minna jew uża l-link unsubscribe li ipprovdejna fi kwalunkwe messaġġ tagħna. Int tifhem u taqbel li metodi alternattivi ta' kif tagħżel barra, bħall-użu ta' kliem jew talbiet alternattivi mhux se jitqiesu bħala mezz raġonevoli ta' kif wieħed ma jagħmilx barra. Jistgħu japplikaw ir-rati tal-messaġġi u tad-dejta.

   Għal kwalunkwe mistoqsija jekk jogħġbok ibgħat "HELP" lin-numru minn fejn irċevejt il-messaġġi. Tista' wkoll tikkuntattjana għal aktar informazzjoni. Jekk tixtieq li ma tagħmilx barra jekk jogħġbok segwi l-proċeduri ta' hawn fuq.

   CCPA

   Jekk inti residenti tal-Kalifornja, għandek id-dritt li taċċessa l-Informazzjoni Personali li nżommu dwarek (magħrufa wkoll bħala d-'Dritt li Tkun Taf'), li ttrasferiha għal servizz ġdid, u li titlob li l-Personali tiegħek L-informazzjoni tiġi kkoreġuta, aġġornata jew imħassra. Jekk tixtieq teżerċita dawn id-drittijiet, jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz tal-informazzjoni ta' kuntatt hawn taħt.

   Jekk tixtieq taħtar aġent awtorizzat biex jissottometti dawn it-talbiet f'ismek, jekk jogħġbok ikkuntattjana fl-indirizz hawn taħt.

   Cookies

   Cookie hija ammont żgħir ta' informazzjoni li titniżżel fuq il-kompjuter jew it-tagħmir tiegħek meta żżur is-Sit tagħna. Aħna nużaw għadd ta’ cookies differenti, inklużi cookies funzjonali, tal-prestazzjoni, tar-reklamar, u tal-midja soċjali jew tal-kontenut. Il-cookies jagħmlu l-esperjenza tal-ibbrawżjar tiegħek aħjar billi jippermettu lill-websajt tiftakar l-azzjonijiet u l-preferenzi tiegħek (bħal login u għażla tar-reġjun). Dan ifisser li m'għandekx għalfejn terġa' ddaħħal din l-informazzjoni kull darba li terġa' lura fis-sit jew tfittex minn paġna għal oħra.Il-cookies jipprovdu wkoll informazzjoni dwar kif in-nies jużaw il-websajt, pereżempju jekk hux l-ewwel darba li jżuruhom jew jekk humiex viżitatur frekwenti

   Aħna nużaw il-cookies li ġejjin biex nottimizzaw l-esperjenza tiegħek fuq is-Sit tagħna u biex nipprovdu s-servizzi tagħna.

   Cookies Neċessarji għall-Funzjonament tal-Aħżen

   Isem Funzjoni
   _ab Użat b'konnessjoni mal-aċċess għall-amministratur.
   _secure_session_id Użat b'konnessjoni man-navigazzjoni minn ħanut.
   karrettun Użat b'konnessjoni ma' shopping cart.
   cart_sig Użat b'konnessjoni ma' checkout.
   cart_ts Użat b'konnessjoni ma' checkout.
   checkout_token Użat b'konnessjoni ma' checkout.
   sigriet Użat b'konnessjoni ma' checkout.
   secure_customer_sig Użat b'konnessjoni mal-login tal-klijent.
   storefront_digest Użat b'konnessjoni mal-login tal-klijent.
   _shopify_u Użat biex jiffaċilita l-aġġornament tal-informazzjoni dwar il-kont tal-klijent.

   Rapportar u Analitika

   Isem Funzjoni
   _tracking_consent Preferenzi tat-traċċar.
   _landing_page Paġni tal-inżul tat-traċċa
   _orig_referrer Paġni tal-inżul tat-traċċa
   _s Shopify analytics.
   _shopify_s Shopify analytics.
   _shopify_sa_p Shopify analytics relatati mal-marketing u referenzi.
   _shopify_sa_t Shopify analytics relatati mal-marketing u referenzi.
   _shopify_y Shopify analytics.
   _y Shopify analytics.


   It-tul ta' żmien li cookie tibqa' fuq il-kompjuter jew it-tagħmir mobbli tiegħek jiddependi fuq jekk hijiex cookie "persistenti" jew "sessjoni". Il-cookies tas-sessjoni jdumu sakemm tieqaf tibbrawżja u l-cookies persistenti jdumu sakemm jiskadu jew jitħassru. Ħafna mill-cookies li nużaw huma persistenti u jiskadu bejn 30 minuta u sentejn mid-data li jitniżżlu fuq it-tagħmir tiegħek.

   Tista' tikkontrolla u timmaniġġja l-cookies b'diversi modi. Jekk jogħġbok żomm f'moħħok li t-tneħħija jew l-imblukkar tal-cookies jista' jkollu impatt negattiv fuq l-esperjenza tal-utent tiegħek u partijiet mill-websajt tagħna jistgħu ma jibqgħux aċċessibbli għal kollox.

   Il-biċċa l-kbira tal-browsers jaċċettaw il-cookies awtomatikament, iżda tista' tagħżel jekk taċċettax jew le cookies permezz tal-kontrolli tal-browser tiegħek, li ħafna drabi jinstabu fil-menu "Għodda" jew "Preferenzi" tal-browser tiegħek. Għal aktar informazzjoni dwar kif timmodifika s-settings tal-browser tiegħek jew kif timblokka, timmaniġġja jew tiffiltra l-cookies tista’ tinstab fil-fajl tal-għajnuna tal-browser tiegħek jew permezz ta’ siti bħal www.allaboutcookies.org.

   Barra minn hekk, jekk jogħġbok innota li l-imblukkar tal-cookies jista' ma jipprevjenix kompletament kif naqsmu l-informazzjoni ma' partijiet terzi bħall-imsieħba tar-reklamar tagħna. Biex teżerċita d-drittijiet tiegħek jew ma tagħmilx barra minn ċerti użi tal-informazzjoni tiegħek minn dawn il-partijiet, jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet fit-taqsima "Reklamar tal-Imġieba" hawn fuq.

   Ma Track

   Jekk jogħġbok innota li peress li m'hemm l-ebda fehim konsistenti mill-industrija ta' kif tirreaġixxi għas-sinjali "M'għandekx Track", aħna ma nbiddlux il-ġbir tad-dejta u l-prattiki tal-użu tagħna meta niskopru sinjal bħal dan mill-browser tiegħek

   Tibdil

   Nistgħu naġġornaw din il-Politika ta' Privatezza minn żmien għal żmien sabiex nirriflettu, pereżempju, bidliet fil-prattiki tagħna jew għal raġunijiet oħra operattivi, legali jew regolatorji.

   Kuntatt

   Għal aktar informazzjoni dwar il-prattiki tal-privatezza tagħna, jekk għandek mistoqsijiet, jew jekk tixtieq tagħmel ilment, jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz ta' e-mail fuq Contact@mayuwater.com:

   Aġġornata l-aħħar: 18 ta’ Diċembru, 2022

   Jekk m'intix sodisfatt bir-rispons tagħna għall-ilment tiegħek, għandek id-dritt li tressaq l-ilment tiegħek lill-awtorità rilevanti tal-protezzjoni tad-dejta.

    

   .