Bedre vann, bedre verden

Vann er liv

Hos MAYU tror vi på

Å gi tilbake til vann

1% for vannet

Bak alt vi gjør på MAYU, er det ett ultimat oppdrag: å forbedre livene til mennesker rundt om i verden ved å forbedre forbindelsen deres med vann.

MAYU tilbyr muligheten til å drikke vann slik naturen har tenkt, i alle hjem, uten at det går på bekostning av kvalitet eller smak. Vi ønsker å fikse måten menneskeheten bruker drikkevann på. I stedet for å drenere naturlige vannkilder ved å pumpe dem tørre, helle dem i plastflasker og sende dem langt til kunden, ønsker vi å sette folk i stand til å lage kildevann hjemme.

Å innse at dette er en global innsats, velger vi å donere 1 % av MAYUs inntekter til lokale prosjekter som jobber for å løse planetens vannkrise.

Målet vårt er å gjøre det mulig for alle å nyte å drikke levende vann på sitt beste, samtidig som vi eliminerer plastflaskeavfall.